Dopis rodičům k otevření školy pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením vlády a opatřením MŠMT otevírá naše škola v pondělí 25 .5. prezenční část výuky pro první stupeň. Obě části vyučovacího procesu (prezenční i dálková) budou nadále probíhat podle již zavedených týdenních plánů. To znamená, že pro žáky, kteří se budou vzdělávat z domova, platí stejný vyučovací obsah, jako pro žáky docházející do školy. Pro děti, jež se budou od 25.5. vzdělávat prezenčně ve škole, platí následující pravidla:

 1. Žáci budou rozděleni do skupin podle jednotlivých tříd, v závislosti na celkovém počtu žáků však mohou být v jedné skupině děti z různých ročníků.
 2. Vzdělávání a dohled v jednotlivých skupinách zajistí učitelé z 1. i 2. stupně, asistenti pedagogů, vychovatelky ŠD či studenti VŠ. V současných podmínkách není možné zaručit žákům učitele, na které jsou zvyklí.
 3. Každá žákovská skupina bude přicházet do školy v konkrétním předem určeném čase (časy příchodu jednotlivých skupin budou odlišné).
 4. Žáci i pedagogičtí pracovníci budou dodržovat zvýšená hygienická opatření dle pokynů MŠMT. Děti potřebují minimálně dvě roušky na jeden vyučovací den a sáček na jejich odkládání (viz příloha).
 5. Rozvrh bude přizpůsoben současným podmínkám a hygienickým opatřením. Žáci budou mít oddělené přestávky, rozdílné časy zahájení a ukončení výukových bloků.
 6. Jídelna bude vydávat obědy v souladu s hygienickými požadavky, bez možnosti výběru (jedno předem stanovené jídlo). Je nutné (od 25. 5.) odhlásit oběd v případě, že nemáte o stravování ve škole zájem.
 7. Odpolední výchovný blok, určený pouze pro žáky prvních až třetích tříd, končí v 16.00. Vyzvedávání dětí je možné od konce vyučování do 13.00, v 15.00, a v 16.00. Mimo tyto určené hodiny není možné děti vyzvedávat. Čas vyzvednutí dítěte je nutné nahlásit předem, zákonní zástupci počkají na dítě před budovou školy ve dvoumetrových rozestupech.
 8. Ranní družina ani recepce školy se neotevírají.
 9. Zákonní zástupci žáků jsou povinni podepsat čestné prohlášení, vydané MŠMT, které je přílohou tohoto dopisu.
 10. Podrobnější informace k rozvrhu zveřejní škola nejpozději v týdnu od 11.5.

Prosíme vás nyní o následující informace:

 • Mám zájem o zařazení do dopolední dětské skupiny: ano / ne
 • Mám zájem o zařazení do odpolední dětské skupiny s předpokládaným časem odchodu_____

Informace k osobní docházce Vašeho dítěte do školy od 25.5. prosím zašlete třídnímu učiteli do 7. 5.

Děkujeme za Vaši spolupráci v těchto náročných podmínkách a věříme, že společně s dětmi letošní školní rok úspěšně dokončíme. 

S pozdravem,

Josef Kabele, ředitel školy

Čestné prohlášení zde

metodika MŠMT pro ochranu zdraví v ZŠ