Nové parkoviště

Na základě prostorových a finančních možností obce Sulice jsme pro Vás rozšířili parkovací stání před MŠ a ZŠ Sulice v ulici Školní na Želivci. Jedná se o parkoviště s novou kapacitou 40 míst, prostorem pro otáčení autobusu a veřejným osvětlením. Nákladem ve výši více jak 1 milion korun, jsme chtěli přispět ke komfortnějšímu parkování při dopravě Vašich dětí do MŠ a ZŠ. Současně upozorňujeme, že stávající parkovací místa před MŠ a ZŠ jsou od 2.9.2020 vyhrazena jen pro krátkodobé parkování max. na 15 minut. Parkování přesahující tuto dobu bude postihováno v souladu s platnými zákony. Věříme, že si na nové podmínky brzy zvyknete a budete s nimi spokojeni. Osobně neznám MŠ a ZŠ, u které by bylo k dispozici více jak 90 vyhrazených parkovacích míst na třech parkovištích. Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

S úctou Ing. Petr Čuřík, starosta obce