Volitelné předměty v 2. pololetí

Milí žáci,

pro 2. pololetí jsme pro vás připravili následující volitelné předměty. Přihlašování bude spuštěno v žákovských Bakalářích (ankety) v pátek 20. 1. v odpoledních hodinách. Maximální počet žáků v jednom semináři je 16. Semináře budou probíhat vždy v úterý od 21. 2. 2023. V případě dotazů nebo problémů s přihlášením se neváhejte obrátit na email: reditel@zssulice.cz

  1. Badatelský seminář (p. uč. Coufalová)

Vzdělávací předmět Badatelský seminář umožňuje žákům aktivně rozvíjet samostatnou a tvůrčí činnost. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. Hodnocení v předmětu se skládá z několika dílčích aspektů:

  • přístup k plnění zadaných úkolů
  • připravenost na výuku a práce v hodinách
  • portfolio ve formě Badatelského deníku.
  1. Příprava na přijímačky z MAT: geometrie + logické úlohy (p. uč. Kůstková)

Seminář navazuje na 1. pololetí a je zaměřen na didaktické úlohy z geometrie, konstrukční úlohy a logické úlohy. Přednostně je určen žákům 9. ročníku. V případě uvolnění místa je seminář vhodný také pro žáky 8. ročníku. Po přijímačkách se zaměříme na kooperativní činnosti a zábavnou matematiku. 

  1. Literární seminář (p. uč. Sušánková)

V semináři se vydáme na cestu do světa literatury. Cílem semináře bude prohlubovat čtenářskou gramotnost skrze četbu žákem vybraných knih. Žák se může v semináři zdokonalit ve schopnosti diskuze, argumentace a prezentace. 

  1. Já a společnost (p. uč. Ďurkech)

tento seminář je rozdělen do následujících tematických okruhů, které budeme společně v nadcházejícím pololetí procházet: 1. Internet a já, 2. šikana a kyberšikana 3. Propaganda a reklama, 4. Tolerance (gender, homofobie a rasismus). Na tomto semináři jsou vítáni všichni, kdo o tato témata mají zájem a chtějí se aktivně zapojit do jejich objevování. Očekávají vás samostatné a skupinové úkoly, které v některých případech budete prezentovat ostatním. Vyloučen není i nějaký drobný kvíz/testík. Ti, co hledají seminář, který si přijdou „jen odsedět“, tak pro vás to není správná volba.

  1. Seminář designu a řemesel (p. uč. Dvořáková)

Seminář rozšiřuje učivo k výtvarné výchově a je rozdělen na dvě části: praktickou a kreativní. V praktické části si zkusíme základní řemeslné technologie. Druhá polovina bude zaměřena na kreativitu a prohlubování všímavosti světa kolem nás. 

  1. Seminář finanční gramotnosti a podnikání (p. uč. Grady)

Finanční Gramotnost – Cílem semináře je naučit se znalostem a dovednostem, které pomohou orientovat se v problematice peněž, cen a rozpočtů. Finančně gramotný žák je schopen spravovat osobní rozpočet, stanovit si finanční cíl a správně alokovat finanční zdroje, s ohledem na měnící se životní situaci. Součástí semináře je vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou příjmy, výdaje, daně, inflace, půjčka, úrok a další.

Podnikání – Žák se učí tomu, co musí splnit, aby mohl začít podnikat a zároveň dosáhnout dvou základních cílů podnikání – samostatnost a výdělečnost. Dále se učí zákonným náležitostem nutným pro zahájení podnikání jako fyzická či právnická osoba.