Ředitelské volno 25. 9.

Na základě doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuje ředitel školy v pátek 25. 9. ředitelské volno.

Pro rodiče dětí prvního až čtvrtého ročníku nabízíme možnost školní družiny od 8:00 do 15:00. Prosíme rodiče, kteří mají o ŠD zájem, aby kontaktovali svou třídní učitelku nejpozději do čvrtka 24. 9.

Josef Kabele