Domácí vzdělávání

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,


stejně jako vy, i my se snažíme zorientovat v nastalé době bezpečnostních opatření. Víme, že mnoho z vás má doma komplikovanou situaci – chodíte do práce, je potřeba zajistit péči o děti v době vaší nepřítomnosti a nikdo nevíme, jak přesně se budou příští týdny vyvíjet.  I my situaci společně probíráme a adaptujeme se na ni.

Všichni učitelé komunikují s dětmi a dál vykonávají svoji práci, i když jiným způsobem. Naším cílem je, aby se i v tomto čase děti vzdělávaly, i když v odlišném režimu. Na včerejší pedagogické radě jsme se domluvili na řešení, které jak věříme, usnadní současnou náročnou situaci dětem i vám.

TÝDENNÍ PLÁN – ZADÁVÁNÍ UČIVA NA WEBU ŠKOLY

Na základě vašich námětů a zkušeností z jiných škol jsme se rozhodli, že nově, počínaje tímto pátkem (20. 3.), bude veškeré učivo a zadání domácí přípravy umístěno přehledně na webu školy formou týdenních plánů. Žáci i rodiče si zde mohou na stránce třídy otevřít předměty konkrétního ročníku, udělat si přehled o tom, co je v příštím týdnu čeká a rozvrhnout si tak lépe svůj čas. V současné chvíli stránky připravujeme. Bude možné se na ně přihlásit v pátek 20. 3.

Plány na následující týden budou zveřejněny vždy v pátek. V týdenním plánu se dozvíte vše potřebné k termínům a způsobu odesílání domácích úkolů. Nadále bude možné komunikovat s učiteli a vedením tak, jak jste byli dosud zvyklí (Bakaláři, mailem, telefonem).

Dětem doporučujeme:

  1. I v těchto podmínkách pokračujeme! Abys práci zvládnul a nehromadila se ti, nejpozději v pondělí ráno prostuduj týdenní plán a rozplánuj, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly.
  2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci, vyhraď si na ni stanovený čas. Učitelé ti dávají jasné instrukce, řiď se jimi, hlídej si zadané termíny a na základě požadavků odesílej svoji práci. Učitelé potřebují vědět, jak se ti práce daří, aby mohli plánovat další týden.
  3. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů kontaktuj svého třídního učitele nebo vyučujícího daného předmětu. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil. Hodnotíme také aktivitu v době domácího vzdělávání.

Rodiče žáků žádáme o spolupráci a doporučujeme následující kroky:

  1. V pondělí prosím ověřte, zda vaše dítě četlo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
  2. Pokud si vy nebo vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte vyučující. Jsou připraveni vám poradit a pomoci.
  3. Učitelé potřebují, aby jim děti zasílaly úkoly zpět. Jen tak mohou mít přehled co děti zvládly, jak postupují a co ještě potřebují. Není účelem zasílat práce dětí bez chyb.
  4. Rádi bychom vám práci v maximální možné míře ulehčili. V případě, že učivo nestíháte, neváhejte kontaktovat vyučujícího a domluvit si individuální plán.  Všichni učitelé s tím počítají a ochotně se s vámi domluví.

Mrzí nás ztížené podmínky studia a věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům v rámci možností poskytnuto kvalitní vzdělání. Když budete mít jakékoli otázky, neváhejte školu kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci a budeme i nadále ve spojení.

Za tým ZŠ Sulice, Josef Kabele