Chuť pomáhat

V letošním roce získala školní budova nové podlaží s krásně vybavenými učebnami. Jsme za ně vděční našemu zřizovateli a uvědomujeme si, že každý takové štěstí nemá.  S úvahou, že bychom mohli pomoci někomu, kdo to potřebuje, přišel náš školní parlament. Rozhodli jsme se zapojit do projektu TEPLO pro Ukrajinu.  Rádi bychom ale pomáhali celý rok, nejen o vánocích. Proto se staneme celoročním partnerem humanitární organizace: Chuť pomáhat, která má za cíl podpořit potřebné lidi na Ukrajině, zejména děti a seniory. Jejich největším problémem je nedostatek dřeva na topení, které si sami nemohou na zimu opatřit. Chceme proto různými způsoby během roku přispět na pomoc těmto lidem. Naším prvním projektem je nabídka tzv. motanek. Jedná se o tradiční, ručně vyrobenou, ukrajinskou panenku. Samotná panenka je neprodejný dárek pro všechny, kteří touží podpořit projekt TEPLO a zahřát tak potřebné ve městě Krasnohorovka, kde také byla ručně vyrobena.

Více informací se dozvíte na stránce: www.chutpomahat.cz

Děkujeme všem, kteří nás v této snaze podpoří.

Josef Kabele, ředitel školy