8.třída

třídní učitelka: MgA. Alžběta Dvořáková
kontakt: dvorakova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 14. 2. 2022

Třídní schůzky se konají dne 9.9.2021 od 16.40 hodin v kmenové třídě 8.A.

 

Povinně volitelné předměty budou probíhat každé úterý 7. a 8. hodinu.

 

KONZULTAČNÍ HODINY Z MATEMATIKY

Doučování dle potřeby. Je možnost konzultací po předchozí domluvě, neváhejte a dejte vědět, pokud něčemu nerozumíte a potřebujete vysvětlit, procvičit!