7.třída

třídní učitelka: Jana Čermáková

kontakt: cermakova@zssulice.cz