2.třída

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Gabrielová
kontakt: gabrielova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 17. 5. 2021

Březen  aneb jarní pátračka, řeřichové ostrovy – jak se učíme doma

Zajímavé odkazy:

 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://jdeteven.cz/cz

https://ucimesevenku.cz

https://skolakov.eu

 

Příspěvky třídy:

 

Duben – Velikonoce, aprílové dny – místo sluníčka máme sníh

Leden a únor ve škole – Tři králové a naše hry na sněhu

Projekt – Zvířata v zimě

Mikuláš