2.třída

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Gabrielová
kontakt: gabrielova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 19. 4. (distanční výuka) 2021

Naše třída v březnu -Jarní pátračka i řeřichové ostrovy…aneb učíme se doma

Zajímavé odkazy:

 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://jdeteven.cz/cz

https://ucimesevenku.cz

https://skolakov.eu

 

Příspěvky třídy:

Leden – Tři králové, Naše zimní radovánky

 

Projekt – Zvířata v zimě

Mikuláš