2.třída

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Gabrielová
kontakt: gabrielova@zssulice.cz

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Gabrielová
kontakt: gabrielova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 4. 1. 2021

Fotky ze Švp zde

Zajímavé odkazy:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/534

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://jdeteven.cz/cz

https://ucimesevenku.cz

https://skolakov.eu

 

Příspěvky třídy:

Projektový den Zvířata v zimě

Mikuláš