1. B

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Gabrielová, (dočasně po dobu nemoci) Mgr. Zuzana Štěpánová

kontakt: gabrielova@zssulice.cz, stepanova@zssulice.cz

Sebehodnocení

Výtvarná výchova

Písmeno A