Zápis do prvního ročníku 2022/23

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na úřední desce školy (zde) naleznete seznam přijatých i nepřijatých uchazečů a dále uchazečů s odkladem nebo přerušeným správním řízením. Těšíme se na informativní setkání se zákonnými zástupci přijatých uchazečů dne 8. 6. 2022 od 17:00 v jídelně školy. V případě, že jste se rozhodli nastoupit do jiné školy, moc prosíme o sdělení této informace.

Josef Kabele