Německý jazyk

29.3. – 8.4.

Arbeit mit einem Wimmelbild  práce s obrázky  -popis Učebnice str.33

Leseverstehen  porozumění textu  PS. str. 29 cv.24

Opakování konverzace na otázky Wer? Wo? Was? Wie?

12.3. – 16.3.2021

Nová lexika 3. lekce  1. část  Meine Schulsachen  PS: str.43  Učebnice str. 35

Rod podstatných jmen. – Opakování určitých členů u podstat. jmen

19.4. -23.4.2021

Ich und meine Schule

Procvičení lexiky  uč. str. 35

Procvičení vztahu rodů podst. jmen v návaznosti na členy určité, neurčité a přivlastňovací zájmena

PS. str. 34

26.4. – 30.4.2021

Die Schulsachen  náhrada podstat.jmen osobními zájmeny ve vztah k rodu

Učebnice str.36  PS:cv.2 str.34  cv.4 str 35