Český jazyk

Týdenní plán od 4.1. do 8.1.

 E-mail: urbanova@zssulice.cz

1.Mluvnice

  • Podstatná jména – opakování – UČ, str. 57 a dál; PS, str. 38 – 40; Pravopisníček, str. 15 a dál
  • slovesa – mluvnické kategorie sloves  – UČ, str. 85 a dál; PS 2, str. 8 a dál

(úkol viz Google učebna)

  1. Literatura
  • téma – Cesty pohádek, bajek a bájí  (Čítanka, str. 70 a dál)
  • pracovní list literatura – úkol viz Google učebna
  • možnost poslat přečtenou četbu viz Google učebna (literatura – úkol dlouhodobý)
  1. Sloh 
  • vzkaz, sms, e-mail – UČ, str. 42; PS, str. 23

(úkol viz Google učebna)

 

Pozn.: Úkoly, které mají žáci odevzdat, jsou zadávány v Google učebně.