Matematika

21.9.-25.9.

opakování látky předchozích ročníků + vzorový test z přijímaček – Cermat

opakování 6.tř.:

 • přirozená čísla,celá čísla, racionální čísla, prvočísla, společný násobek
 • sčítání, odčítání, dělení, násobení destinných čísel + slovní úlohy
 • úhly- sčítání, odčítání, násobení, dělení, přenášení
 • souměrnost
 • trojúhelníky:  značení, třídění dle úhlů a stran (pravoúhlý, ostro/tupoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný, různosttranný), těžiště a těžnice, výšky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
 • krychle, kvádry, stěny, strany, úhlopříčky, značení, znázornění ve 2D

opakování 7.tř.:

 • zlomky, sčítání, odčítaní, společný jmenovatel, násobení, dělení, smíšená čísla
 • poměry,  měřítka, úměra
 • procenta, promile
 • trojčlenka úměrnosti – přímá, nepřímá
 • souměrnosti, shodnosti
 • čtyřúhelníky
 • hranoly

opakování 8.tř.:

 • mocniny
 • výrazy
 • jednočleny, mnočleny
 • lineární rovnice
 • Pythagorova věta
 • kruh, kružnice
 • válec