Český jazyk

Pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušku na SŠ, probíhá od 11.5. probíhá intenzivní příprava s osobní přítomností ve škole.

Žáci, kteří přijímací zkoušku nekonají, procvičují nadále probranou látku individuálně, v režimu vzdáleného vzdělávání. 

Procvičování mluvnice:

Zkuste si diktát, https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/15

Větné členy, https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_teorie_velkeho_tresku-2-uroven/4222

Literatura: Soustřeďte se na doporučenou literaturu 20. století. Tvořte osobní recenze přečtených knih.