Český jazyk

Týdenní plán 21. – 25.9.

  • Projekt Staň se učitelem – probíhá v půlených hodinách.
  • Dokončení a upevnění znalostí o češtině v rámci indoevropské jazykové rodiny. Poznáme hlavní slovanské, germánské a románské jazyky, víme, že češtinu rozdělujeme na spisovnou a nespisovnou. Umíme rozdělit nespisovnou češtinu geograficky (nářečí) a sociálně (profesní mluva, argot, slang).
  • Průběžně procvičujeme pravopis, jazykové jevy a základní práci s větou pomocí různých textů. Vyzkoušíme další typové úlohy z přijímacích zkoušek.
  • Literární svět: Víme, že literatura na přelomu 19. a 20. století přinesla nové, moderní směry (avantgarda, modernismus). Seznámili jsme se s Jeanem Gionem (Člověk z hor, Muž, který sázel stromy). Vyzkoušíme si sestavit vlastní kaligramy.
  • Úkoly a další informace si hlídáme na webu monika-svodova.webnode.cz