Český jazyk

30.11. – 4. 12. PREZENČNÍ VÝUKA

Konečně se uvidíme ve škole :). V učebně dál sledujte úkoly a instrukce k přípravě na jednotlivé hodiny.

  • Tvarosloví – zájmena, číslovky. Pracovní sešit str. 34, 35.
  • Práce s literárním textem, větné členy, vedlejší věty, významové poměry.
  • Diktát, průběžné prověřování literární a gramatické orientace.
  • Literární svět: zpětná vazba k písemné formě lapbooků, rozdělení dat ústních prezentací.
  • Lapbooky – odevzdání písemné formy pro všechny: čtvrtek 3.12.