Německý jazyk

Plán učiva NJ pro období 8.6. – 12.6.

Procvičujeme spojení dvouvalenčních předložek a sloves liegen, sitzen, stehen,sein.

Při odpovědi na otázku  WO?  Vazba na 3.pád

Učebnice str. 18 cv. 4a +4b

Přečti a přelož články v učebnici  str. 20  A,B,C,D  a přiřaď  podle významu k příslušným obrázkům 1,2,3,4,

V učebnici str. 18 doplň ve cv.5 činnosti :  „Was kann hier machen?“

 

Konverzace NJ

Pokoušej se vytvářet spojení co osoby  musí nebo nemusí dělat.

Využívej též slovesa z přehledu Verben  W, který jste dostali jako přílohu do pracovního sešitu.