Německý jazyk

23.11. – 27.11.

Meine Freizeit, meine Hobbys,

Opakování lexiky 5. lekce – slovesa  i ve spojení se způsobovými slovesy „müssen  a  können“

Was mache ich gern ?        gern , lieber, am liebsten./rád, raději, nejraději/

Was mache ich gut?            gut,  besser,  am bessten  /dobře, lépe, nejlépe/

Opakování pořádku slov v německé větě.