Anglický jazyk (skupina A1 p. uč. Kabele)

week-long plan: 23. 11. – 27. 11. 

Odkaz na Meet pro konverzaci s Edmundem ve středu od 10:00

 
Váš úkol: online project – Unit 2 – grammar (at least 20 min)
 
Grammar: Present perfect, for/since