Anglický jazyk (skupina A1 p. uč. Kabele)

A week-long plan 15. – 19. 6.

Uvidíme se znovu ve čtvrtek 18. 6.

Jako úkol máte zadáno přečíst v učebnici str. 72 a doplnit do textu chybějící věty z cvičení 2.

Dále Unit 6 (first conditional, future time clauses) v Online Project. Již máte otevřené všechny kapitoly. Minimálně gramatiku, můžete ale i skills, vocab nebo test yourself – záleží jen na vás, jak moc to chcete umět 🙂 

JK