Český jazyk

 

Týdenní plán od 23.11. do 27.11. 2020

MLUVNICE

Opakování: podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Nová látka: podstatná jména obecná a vlastní

  • učebnice s. 58-59

LITERATURA

Pověst

SLOH

Příprava na vlastní vypravování

——————————————————————————————

Týdenní plán od 16.11. do 20.11. 2020

MLUVNICE

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

LITERATURA

Pověst