Český jazyk

Týdenní plán od 29.5. do 5.6.

Milí žáci, milé žákyně,

kdyby někdo z vás ještě potřeboval zadání úkolů od 22. 5. – 29 . 5., nalezne ho dole v přiloženém souboru.

 

1.Sloh

Téma: Popis osoby

Pracovní list sloh s pokyny (je dole v přiloženém souboru).

 

  1. Literatura

Pracovní list literatura s pokyny (je dole v přiloženém souboru).

 

  1. Mluvnice

Téma: Věta jednoduchá a souvětí – UČ, str. 128 (opakování) – viz online výuka

               Určování větných členů (grafické znázornění) – (opakování, procvičování) – viz online výuka.

 

-písemně do školního sešitu mluvnice –UČ, str. 45/cv.2

 

– písemně přímo do PS, str. 55/cv.5 (jen bod C), PS, str. 56/cv.7 (4. a 5. věta)

PS, str. 60/cv.5 (bod a,b,c – určit všechny větné členy ve větě, slovní druhy, u slovesa mluvnické kategorie – grafické znázornění větných členů je dobrovolné).

 

Bližší informace k online výuce (měla by být v úterý   2. 6. v 8.30) jsem oznámila   přes Bakaláře.

 

  1. Můžeš si  procvičovat on-line

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-neshodny-12/

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-1-uroven/2115

https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-najdi-chybu-pravocviko-10/

https://www.pravopisne.cz/2017/04/test-urcovani-slovnich-druhu-denicek-moderniho-paru/

 

Přehled úkolů, které mi, prosím, pošlete všechny najednou na e-mail (urbanova.sulice@seznam.cz) tentokrát do pátku 5.6.:

 

-úkol ze slohu

-pracovní list literatura

-úkol do sešitu mluvnice z UČ

-úkoly z PS