Anglický jazyk (skupina A1 p. uč. Opletalová)

ANGLICKÝ JAZYK (6.A) – TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.6.)

ROZVRŽENÍ PRÁCE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ JDOU DO ŠKOLY:

Do středy – projít si učebnici a novou gramatiku (comparatives) včetně videí, napsat úkol (10 vět – porovnání).

Ve škole (středa) – dovysvětlení  a procvičení nové gramatiky (comparatives), společné zopakování některých vybraných cvičení v učebnici, kontrola domácího úkolu (10 vět – porovnání).

Do konce týdne – cvičení v pracovním sešitě a online procvičování.

 1. OPAKOVÁNÍ

Past simple (kladné + záporné věty, otázky, odpovědi), slovíčka, regular and irregular verbs, členy A/AN/-, počitatelná a nepočitatelná podst.jm., some and any, how much/how many, THE, a little/a few, how questions…

 1. UČEBNICE

Zopakovat slovíčka a „how questions“ – učebnice str. 56-57.

Učebnice str. 58 – projít si jednotlivá cvičení a zopakovat slovíčka počasí = weather.

Audio: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Video (weather = počasí): https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&t=116s

Nová gramatika: COMPARATIVES = stupňování přídavných jmen.

Učebnice str. 59 – projít si jednotlivá cvičení a zopakovat slovíčka přídavných jmen = adjectives.

Audio: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 46-47 – doplnit jednotlivá cvičení.

 • Ve cvičení 46/4 – pozor na správné určení času (přítomný čas prostý x průběhový)
 • Zopakovat si kdy používáme čas prostý (opakovaná činnost) x průběhový (něco, co probíhá právě teď nebo to má jistou budoucnost)

Comparatives (procvičování):

1) https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

2) https://www.liveworksheets.com/rm211367bv   

3) https://www.liveworksheets.com/gs737126es

Vocabulary (procvičování): https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

 1. ÚKOL

Napsat alespoň 10 vět, ve kterých porovnáte dva lidi/dvě zvířata/dvě jídla/dva obrázky…

 • Použít věty typu: An elephant is bigger than a mouse. Peter is taller than

Úkol posílají pouze žáci s domácí přípravou – poslat do 12.6.

Žáci ve škole odevzdávají úkol ke kontrole učiteli – společná kontrola.

 

ANGLICKÝ JAZYK (6.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Past simple (kladné + záporné věty, otázky, odpovědi), slovíčka, regular and irregular verbs, členy A/AN/-, počitatelná a nepočitatelná podst.jm., some and any, how much/how many, THE, a little/a few, how questions…

 1. UČEBNICE

Učebnice str. 56 – zopakovat si nová slovíčka „my country“ + how questions (56/4)

Učebnice str. 57/5 – přečíst si text, poslechnout a doplnit chybějící slovíčka

Poslech: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 • Domácí úkol: poslat chybějící slovíčka – do 5.6.

Učebnice str. 57/6 – opravit chyby ve větách

 • Domácí úkol: poslat přepsané a opravené věty – do 5.6.

Zopakovat si slovní zásobu „počasí“ = weather (učebnice str. 58/1) https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&t=91s

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 44-45 (společně se na některá cvičení podíváme opět při online hodině – je tedy dobré si to projít do čtvrtka)

How questions (procvičení + video): https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=g8ehM1VmZRg

My country (slovíčka – procvičení): https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

 1. ÚKOL

Viz učebnice.