Člověk a jeho svět 14. 6. – 25. 6. 2021

ZEMĚPIS – pondělí

Cestujeme po Evropě

  • učebnice od str. 64 dál – společná práce
  • pracovní sešit od str. 45 dál – společná práce

DÚ na pondělí 21. 6. – pracovní sešit 46/1a – pojmenovat 10 států

 

DĚJEPIS – pátek

Válečná léta

  • pracovní sešit str. 16 – dokončit – samostatná práce

Poválečný vývoj, současné dějiny

  • učebnice od str. 45 dál – společná práce
  • pracovní sešit od str. 17 dál – společná práce