Člověk a jeho svět 20. 9. – 24. 9. 2021

VLASTIVĚDA

  • ve dvojicích budou žáci plnit projektový úkol – KRAJE ČR, vyhodnocení bude 23.9., popř. 30.9.