Člověk a jeho svět

Týdenní plán práce: 8.-12.6..2020

Přírodověda

Ekosystém lidské obydlí

ČT– uč. 60+61 přečíst a stručně udělat výpisky

–  PS 27

     – Badatel– vyber si 1 živočicha a

kompletně zpracuj (referát).

Kdo mi odevzdá (pošle), získává 1.

 

Vlastivěda

VL-Z  Cestujeme po ČR, ochrana přírody

ČT PS 23, 24 + příruční mapa ČR

VL – D Doba pohusitská – opakování

PÁ –uč.40 a) ústně zkusit odpovědět na

otázky

b) čas.osa – do sešitu dle

předlohy včetně časových údajů

Ať se vám práce daří!