Člověk a jeho svět 3. 5. – 7. 5. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

VLASTIVĚDA (červená) – úterý

  • UČ: 34 – Jan Hus
  • vypracovat pracovní list

PŘÍRODOVĚDA (zelená) – čtvrtek: SAMOSTATNÁ PRÁCE

  • UČ: 46 – 47 – PŘEČÍST
  • PS: 22/ 1, 2
  • úkol s kytičkou budeme dělat ve škole