Člověk a jeho svět 22. – 26. 2.

PŘÍRODOVĚDA (zelená) – úterý

  • UČ: str. 35 – teplota
  • PS: str. 18/ 1, 2, 3, 4, 5
  • povídání si o pokusech (hmotnost)

 

VLASTIVĚDA (červená) – čtvrtek

  • UČ: str. 26 – 27: Karel IV. – Rozkvět země