Člověk a jeho svět 14. 6. – 18. 6. 2021

PŘÍRODOVĚDA (zelená)

  • budeme chodit po okolí školy a poznávat přírodu s aktivním vyplňováním pracovních listů
  • PS: str. 25 – 27

PŘÍRODOVĚDA (MODRÁ)

  • PS: str. 21 – 22