Člověk a jeho svět – 4. týden

Týdenní plán práce: 7. 9. - 11. 9. 2020
  • VLA červená: uč str. 5-7, PS str. 4
  • VLA modrá: str. 5, PS str.5
  • PŘ: str.8, PS str.5