Anglický jazyk – Naďa Olmrová

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře

Týden od 22.2.- 26.2.

Hide and seek – chant – p. 34, 35

Numbers 11-20

Activity book p. 42-43

 

Týden od 15.2.- 19.2.

Let´s play football – story – Have you got……?

uč. str. 33-34

numbers 1-20

prac.s. 42,43

Děkuji rodičům za trpělivost a spolupráci v nelehké době a dětem přeji hodně úspěchů v novém pololetí !

 

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROBÍRANÉ LÁTCE, MATERIÁLY K UČIVU ATD. BUDU UKLÁDAT PŘÍMO DO UČEBNY POD ODKAZ  PRÁCE V KURZU,

NAJDETE ZDE VŽDY I DOMÁCÍ ÚKOL