Anglický jazyk – Naďa Olmrová

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře

Týden od 10.5. – 14.5.   DISTANČNĚ

uč. str. 50,51

AB str. 64,65,66

Trénujeme popis: He is a boy. She is a girl.

He/She is tall/short.

He´s/She´s got long/short hair.

He´s /She´s got brown/blond hair.

It is…                     (pomůže učebnice str.51)

 

 

 

 

 

Týden od 3.5.- 7.5.  PREZENČNĚ

MONDAY – In the street – uč. str. 48 – song

– uč. str. 49 – story Is that Pam? – dramatizace příběhu . procvičování he´s got, she´s got , short hair, long hair, colour of the hair

THURSDAY  – procvičování he´s got, she´got atd.

– uč. str. 51 , prac. s. str. 63,64

FRIDAY – nová slovní zásoba – přídavná jména k popisování celého vzhledu člověka – fat, thin, short,  tall, old, young 

– song uč. str. 50 , prac. s. str. 65,66

 

 

Týden od 26.4.- 30.4.

MONDAY

  • Colin in Computerland – dokončení, čtení, dramatizace
  • Pets – uč. str. 47, prac. s. str. 58,59,60

WEDNESDAY

-New lesson – In the street – uč- str-.48, prac. s. str. 62

 

Týden od 19.4.- 23.4.

MONDAY

  • prac. s. str. 55 – dialogues ( opk. předložek on, in under)
  • – Homes through history – uč. str. 44
  • prac. s. str. 56 + 61

WEDNESDAY 

TEST – OPAKOVÁNÍ 6. LEKCE

– Colin in Computerland – dramatizace příběhu . prac. s. str. 58

FRIDAY

IN BRITAIN – PETS – str. 47, prac. s. str. 59,60

 

 

 

Týden od 12.4. – 16.4.

Opakování –  kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, cupboard, wardrobe, bed, bookcase, chair, table

Where is it? It´s in the kitchen under the table ……atd.

Song . uč. str. 42 + 43

pr.s. 54+55

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji rodičům za trpělivost a spolupráci v nelehké době a dětem přeji hodně úspěchů v novém pololetí !

 

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROBÍRANÉ LÁTCE, MATERIÁLY K UČIVU ATD. BUDU UKLÁDAT PŘÍMO DO UČEBNY POD ODKAZ  PRÁCE V KURZU,

NAJDETE ZDE VŽDY I DOMÁCÍ ÚKOL