Anglický jazyk (skupina A2 p. uč. Jackson)

Milí třeťáci,

někteří z Vás jdou v pondělí do školy. A budou mít výuku anglického jazyka ve škole.

I já budu už ve škole učit. Proto od 25.5. bude týdenní plán připravovat i pro naší skupinku paní učitelka Opletalová. Stále ale budeme v kontaktu přes Bakaláře nebo můj školní email. Mrs Jackson 🙂 

ANGLICKÝ JAZYK (3.A) – TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Slovíčka (ze všech lekcí), číslovky (0-100), předložky (in, on, under, next to, between, behind, in front of), věty a otázky (sloveso „to be“ a „have got/has got, can/can´t, do you like…, What are you wearing? What´s the weather?….), přídavná jména…

 • Ve škole (tvorba otázek a vět): každý si připraví (napíše) 2/3 otázky a položí je svým spolužákům – ti na ně odpoví.
 • Ve škole (slovíčka): minutové aktivity na procvičení slovní zásoby – limit 1 min, napsat co nejvíc slov na téma oblečení/barvy/přídavná jména/části těla atd., slova začínající na vybrané písmeno…
 • Zopakovat si problematická slovíčka a rozdíly: FOOT and FEET, TOOTH and TEETH, ARM and HAND, FINGER and TOE
 1. UČEBNICE

Zopakovat si povely (učebnice str. 66) a slovesa (action verbs).

Povely: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_09/picturedictionary_09_02?cc=cz&selLanguage=cs

Učebnice str. 68 – přečíst a přeložit jednotlivé bubliny + odpovědět na otázky ve cvičeních.

Nová slovíčka: HEALTHY = zdravé, UNHEALTHY = nezdravé

 • Vypsat si seznam jídel, která jsou HEALTHY a která UNHEALTHY

Učebnice str. 69 – přečíst a přeložit si dopis (pozor na výslovnost CAN/CAN´T) + odpovědět na otázky

 1. PROCVIČOVÁNÍ

Video 1 (Steve and Maggie – healthy food): https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc

Video 2 (Steve and Maggie – healthy food):https://www.youtube.com/watch?v=XIfqSGw2b14

Video kvíz (healthy vs. unhealthy): https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA

 1. ÚKOL

Vymyslet tři HEALTHY FOOD (snídaně, oběd a večeře) a sepsat je jako v menu.

DOBROVOLNÉ: Kdo by měl málo, může to samé udělat i s verzí UNHEALTHY FOOD.

 

ANGLICKÝ JAZYK (3.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Slovíčka (ze všech lekcí), číslovky (0-100), předložky (in, on, under, next to, between, behind, in front of), věty a otázky (sloveso „to be“ a „have got/has got, can/can´t, do you like…, What are you wearing? What´s the weather?….), přídavná jména…

 • Ve škole (tvorba otázek a vět): každý si připraví (napíše) 2/3 otázky a položí je svým spolužákům – ti na ně odpoví.
 • Ve škole (slovíčka): minutové aktivity na procvičení slovní zásoby – limit 1 min, napsat co nejvíc slov na téma oblečení/barvy/přídavná jména/části těla atd., slova začínající na vybrané písmeno…
 • Zopakovat si problematická slovíčka a rozdíly: FOOT and FEET, TOOTH and TEETH, ARM and HAND, FINGER and TOE
 1. UČEBNICE

Učebnice str. 66 – zopakovat si povely – jeden (žák/učitel/rodič) říká povely a ostatní předvádí – následně výměna rolí.

 • Ve škole: pro lepší procvičení vytvořit dvojice/menší skupinky, kde se děti střídají a procvičují (vzájemná kontrola)

Učebnice str. 67 – slovíčka: SKI = lyžovat, SWIM = plavat, PLAY TENNIS = hrát tenis, PLAY FOOTBALL = hrát fotbal

 • Hra ve dvojicích: jeden si vybere kartu (1-6), druhý se ptá za použití věty „CAN YOU (SWIM)?“ a snaží se uhodnout, jakou kartu si spoluhráč vybral. Ten odpovídá „NO, I CAN´T./YES, I CAN.“

Pro rozšíření slovní zásoby sloves pohybů (dobrovolné):

 • (pokud je možnost) pustit alespoň jedno z prvních dvou videí – po zhlédnutí nechat děti říct, jaká slovíčka si zapamatovala

Video (action verbs): https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo

Video (action verb): https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE

Flash cards (1+2): https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/actions-flashcards

Action verbs (song): https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pokud máte v pracovním sešitě cvičení k 9. lekci, tak si jednotlivá cvičení postupně vypracujte (já bohužel ve svém prac.sešitě žádné nemám, tak nevím, co zadat).

Odkaz na procvičení všech lekcí v učebnici (hry, slovíčka, písničky a příběhy, testy…): https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Online procvičování (action verb) – dobrovolné, ale zábavné:

Pracovní list 1 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/bi144768qo

Pracovní list 2 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/bj212849fv

Pracovní list 3 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/mq75444og

 • Stačí první část úkolu (druhá je těžká – ale kdo chce challenge, může vyzkoušet) – obsahuje video

HRA 1 (do školy i na doma):

 • každý si vezme kousek papíru a anonymně na něj napíše tři věty za použití slovesa CAN (např. I can swim. I can run. I can´t fly.) – věty mohou být kladné i záporné.
 • Následně si děti stoupnou do řady – opatrně papírky zmačkají do kuličky a hodí za sebe – poté se otočí a každý si najde nějaký lísteček.
 • Úkolem každého žáka je chodit mezi ostatními a ptát se otázkou CAN YOU (SWIM)? – podle odpovědí zjistí, zda se jedná o osobu, která psala/nepsala daný dopis – žáci se ptají tak dlouho, dokud nenajdou správnou osobu, které psala jejich dopis.
 • Doma: není potřeba papírky házet, pro změnu můžete každý napsat víc vět a lístečky si následně vyměnit (pokud hrajete ve dvojici).

HRA 2 (do školy i na doma – online nebo ke stažení v příloze) – je potřeba kostka a figurky

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/can/can-you-prove-it/101260

 1. ÚKOL
 • Ve škole: společná kontrola (hromadně nebo žáci mezi sebou) následující den (záleží na rozhodnutí učitele)
 • Doma: stačí zaslat zpráva, jak se vám dařilo, nebo sken/foto pracovního listu (vytištěného nebo online)

Worksheet (HW – online nebo ke stažení v příloze): https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/can/can-action-verbs/102192

 

Přípravy bude nově připravovat p.učitelka Opletalová a to pro skupinu žáků pracujících ve škole i doma.

Pokud by někteří žáci, kteří zůstávají doma, měli zájem o online výuku (společně s žáky z druhé skupiny), prosím kontaktujte mě.

Kontakt: L.Opletalova@gmail.com

Úkoly vyfoťte a pošlete prosím do Bakalářů nebo na můj email jackson@zssulice.cz