Anglický jazyk – Naďa Olmrová

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře

Týden od 16.11. – 20.11.

Monday – online lesson

  • opakování slovní zásoby Toys
  • reading – Story „Is it a car?“ – učebnice str. 17 ( procvičování – Is it a ……?
  • Yes, it is. No, it isn´t.

Wednesday – online lesson

. procvičování – Is it a…….? yes, it is. No, it isn´t.

učebnice str. 19 – game

  • games

Domácí úkoly budu zadávat až v hodinách.