Matematika

Týdenní plán  17.1. – 21.1. 2022

 

Užitečné odkazy a videa najdete na www.kdeseucit.cz, je tam volně přístupná Matýskova matematika pro 3.ročník – viz stránky třídy.

Budeme opakovat písemné sčítání a zejména odčítání, stále procvičujeme početní operace se závorkami  a bez závorek a procvičujeme násobení a dělení.

Znovu si připomeneme jednotky délky a jejich převody.

V úterý 18.1. si napíšeme písemnou pololetní práci.

Do geometrie je nutné nosit stále pomůcky – pravítko, ořezanou tužku číslo 3 nebo 2 a podložku do sešitu!

PS Procvičujeme str. 32 – 34, str.41