Anglický jazyk A2 -paní učitelka Olmrová

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře

zkratky – PB – PUPIL´S BOOK = KNIHA

                  AB – ACTIVITY BOOK = PRACOVNÍ SEŠIT

 

Týden od 17.1. – 21.1.

PB p. 29 – Reading to writing

AB p. 35,38,39

 • opakování
 • Test U 4 – v pátek

Týden od 10.1. – 14.1.

Shopping – budeme nakupovat

 • na učebně máme Fruit stall a v sešitě nalepenou slovní zásobu
 • budeme si vytvářet vlastní stánek
 • PB p. 28
 • AB p. 34

Týden od 4.1. – 8.1.

Colin in Computerland – PB p. 30

In Britain – PB p. 31

AB – p. 33,36,37

 

Týden od 6.12.-10.12.

Xmas in Britain – vánoční slovní zásoba, Xmas song – We wish you a merry Xmas

Pizza menu – uč. str. 27 + pracovní listy

Reading to writing – uč. str. 29

AB – prac. s. str. 33+35

 

Týden od 29.11. – 3.12.

At the shop. How many icecreams? – uč. str. 24-25+ 26

 • čtení a dramatizace příběhu How many icecreams?
 • psaní slovíček – list
 • výběr vánoční písničky
 • AB p. 32

Týden od 22.11. – 26.11,

 • opakování 3. lekce
 • test 3. lekce
 • Let´s play a game – uč- str- 23

Týden od 7.6.-11.6.

uč. str. 60+61 – I´m swimming, I´m riding a bike, I´m playing with ……….., I´m skipping, jumping, hopping, running

prac.s. 53-54

 

Týden od 31.5. – 4.6.

Centra aktivit – vocabulary games

U 7 – nová lekce – uč. str. 58-59

New words: a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball,   a trampoline

 

Týden od 24.5.-28.5.

Učebnice: str. 50 – 57 opakování Unit 6

test Unit 6

games

Make a tiny book – prac. s. 71-72

 

Týden od 17.5.-21.5.

Učebnice: str. 54 – game Are you wearing a T- shirt?

str. 55 – The weather:  It´s sunny x It´s rainy, It´s snowy x It´s windy.

AB p. 46+48

 

Týden od 10.5. – 14.5. PREZENČNĚ

uč. str. 53,54

AB str. 46 – listening

What are you wearing? – Clothes – slovní zásoba – další slovíčka

Fashion show – modní přehlídka

Dramatizace příběhu

 

Týden od 3.5. – 7.5. 

SEJDEME SE OPĚT DISTANČNĚ NA ONLINE HODINÁCH A TO V ÚTERÝ V 8 HODIN A V PÁTEK V 11 HODIN. V ÚTERÝ SE PROSÍM PŘIPOJTE VŠICHNI A OPĚT SE ROZDĚLÍME NA SKUPINY. 

SKUPINA, KTERÁ BUDE PRACOVAT OFF LINE NEBUDE MÍT TENTOKRÁT SPECIÁLNÍ SAMOSTATNOU PRÁCI, ALE :

 1. PROCVIČUJTE SI VŠECHNU SLOVNÍ ZÁSOBU NA KARTIČKÁCH FORMOU RŮZNÝCH HER A PODOBNĚ. ZÁROVEŃ PROSÍM O KONTROLU VŠECH KARTIČEK, ULOŽENÍ DO ZÁSOBNÍKŮ A DO DESEK NA ANGLIČTINU, ABY JE DĚTI NEZAPOMNĚLY DALŠÍ TÝDEN DOMA
 2. TRVÁ DLOUHODOBĚJŠÍ DOMÁCÍ ÚKOL – DĚTI DOSTALY LÍSTEČEK SE ZKRÁCENÝM TEXTEM KE STORY NA STR. 52 A MAJÍ SE TEXT UČIT ZPAMĚTI, ABY HO UMĚLY, AŽ SE VRÁTÍ DO ŠKOLY A MOHLY JSME SI PŘÍBĚH ZAHRÁT. POKUD LÍSTEČEK ZTRATILY, UKLÁDÁM TEXT DO PŘÍLOHY ZDE.
 3. MOC DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI RODIČŮ.

PRÁCE SE SKUPINOU NA ONLINE HODINĚ SE MNOU:

 • UČ. STR. 53 – rhym Are you wearing something red?
 • prac. s. str. 46,47

 

Týden od 26.4.-30.4.

Summertime – uč. str. 50-52

 • slovní zásoba – I am wearing………..  a dress, shorts, a T-shirt, trainers, sandals, a sunhat
 • prac. s. str. 44-46

Týden od 19.4. – 23.4.

Milí rodiče, moc vám děkuji za spolupráci v minulém období. Děti byly po návratu v obraze, věděli, co jsme se učily a šlo jim to. Některým jsem poznamenala, co dodělat v pracovním sešitě.

Příští týden budou zase doma a budeme pokračovat v nastaveném rozvrhu – chlapci v úterý a děvčata v pátek on line. 

 

Učivo – online hodina – slovní zásoba str. 50-51 – Summertime   + prac. s. str. 44+45

domácí úkol na celý týden . dokreslit a vyrobit A tiny book – THE DOLL´S HOUSE – prac. s. str. 69-70 . Potom si knížku několikrát přečíst a přinést do školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY – SLOVNÍ ZÁSOBA MY HOUSE – VIZ UČEBNA  – PRÁCE V KURZU

  

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci v nelehké době a dětem hodně úspěchů v dalším pololetí.