Český jazyk 15. 6. – 19. 6.

Ahoj děti,

tento týden nás čeká nová látka – Psaní velkých písmen ve vlastních a místních jménech.

Vlastní jména:

  • Učebnice str. 84 – na novou stránku v sešitě napiš nadpis a opiš žlutý rámeček.
  • Pokračuj v učebnici – ústně 84/ 1a, do sešitu splň 85/ 5, ústně 85/ 6, 7, 8.
  • Pracovní sešit – str. 30.

Místní jména:

  • Učebnice – str. 86 – na novou stránku v sešitě napiš nadpis a opiš žlutý rámeček.
  • Pokračuj v učebnici – ústně 86/ 1, 2, 3, ústně 87/ 4, do sešitu 87/ 5.
  • Pracovní sešit – str. 31, 32 a 33.

Písanka – str. 32, 34 a 36

SKYPE bude ve čtvrtek od 8.30h do 11h. Můžete se připojit a odpojit kdykoliv – podle vašeho zájmu a času.

Ať se vám práce stále daří 🙂

Kačka