Týdenní plán práce

Zimní radovánky

Odkazy na aktuální procvičování učiva:

Matematika – písemné sčítání do 100 zde: a odčítání do 100 zde:

Sčítání a odčítání do 100 si procvičuj zde:

M -Procvičování  zde:

Stovková tabulka zde:

Matýskova matematika výuková videa 5.díl zde:

Český jazyk – Dvojhlásky OU/AU si procvič zde:

Slabikotvorné R, L procvičuj zde:

Psaní u, ú, ů procvičuj zde:  a zde:

Tvrdé a měkké slabiky si procvič zde:

Angličtina – opakování částí těla:  I see with my eyes, I smell with my nose, I hear with my ears, I taste with my mouth, I touch with my hands.

+ připomeň si a zazpívej písničku zde:

Hodiny si potrénuj zde: