Německý jazyk

29.3. – 8.4.

Opakování minulého času /préterit/ sloves „sein“ a „haben“ ve vztahu k časovým údajům

PS: str.35 cv.14 a str.36 cv.19

Märchenwelt -seznámení s pohádkami porovnání s češtinou. Učebnice str.37

Gespräche  Wie war es in den Märchen?   PS. str.37  cv.20

12.3.- 16.3.2021

Opakování lexiky 9. lekce + vyprávění v préteritu

Téma :  Meine Woche ….Was war…..

Mein Unterricht…. Welche Schulfächer hatte ich….

Märchenwelt … reprodukce známých pohádek  učebnice str.37   38. cv.15

PS:str.37 cv 20

19.4. – 23.4. 2021

Im Jugendklub ..Jak trávím volný čas – Meine Freizeit

Die Schuluniformen Diskusuon und  eigene Meinung

Učebnic str. 43

26.4. – 30.4.2021

Wie komme ich.. In der Stadt …..neue Lexik 10. lekce

Učebnice str.45  PS: cv.1 str 43