Prosba o spolupráci při konání mimoškolních aktivit pořádaných školou

Vážení rodiče, přátelé školy a spoluobčané !

obracíme se na Vás jménem školské rady s prosbou o Vaší spolupráci při konání mimoškolních aktivit pořádaných naší školou.

Setkávání při mimoškolních aktivitách vnímáme jako možnost, jak si užít společnou legraci, něco nového se vzájemně naučit, blíže se neformálně poznat a tak si vytvořit silnější osobní vztah k sobě navzájem a k místu svého bydliště. V minulosti se jednalo například o „Projektový den u příležitosti stoletého výročí založení samostatné republiky“,  „Dlabání dýní“, „Pečení vánočních perníčků“, „Vánoční tvoření“ a „Valentýnské dílny“.

Věříme v přínos těchto mimoškolních aktivit a rádi bychom jejich množství zvýšili. To s sebou však přináší i dodatečné navýšení nároků na organizaci, na kterou již kapacita školního personálu bohužel nestačí. Uvítáme Vaší pomoc například při organizaci seminářů pro rodiče, benefičních či kulturních akcí, dětského dne a dalších akcí spojených s životem školy i obce. O těchto akcím bude škola s předstihem informovat na nově vzniklých www stránkách, které máte možnost již v dnešních dnech vyzkoušet. Chápeme, že máte mnoho různých povinností a málo času. Nemusíte to být přímo vy, rodiče našich žáků, kdo při mimoškolních akcích pomůže. Budeme moc rádi, pokud pomohou starší sourozenci nebo prarodiče.

O plánovaných aktivitách a formě konkrétní poptávané pomoci Vás budou informovat Vaše třídní učitelky na třídních schůzkách, zápisem v notýsku, případně formou e-mailu. Aktivity jsou pravidelně aktualizovány i na internetových stránkách naší základní školy v záložce „Pro rodiče / Kalendář“, „Pro žáky / Kalendář akcí“, případně je o nich zmínka v našem školním časopise S-uličník. Ochotu pomoci prosím sdělte své třídní učitelce osobně, zápisem do notýsku, nebo e-mailem. Chceme Vás tímto zároveň požádat i o propagaci mimoškolních akcí u těch, kterým by mohla některá z akcí uniknout a rádi by pomohli, případně se zúčastnili.

Závěrem přijměte naše srdečné pozvání na plánované akce a těšíme se brzy na viděnou !

Za Školskou radu Základní školy Sulice,

Alexandra Hulvertová

Martina Kabeláčová