Kampaň obyčejného hrdinství

7 dní, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět!

Termín kampaně v ZŠ Sulice:  8. 4. – 14. 4. 2019

 Podporujme udržitelný způsob života a bojujme proti klimatickým změnám!

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ je určena pro všechny Ekoškoly v České republice s cílem zapojit co nejširší komunitu v jejich okolí a mít tak co největší pozitivní dopad.

Kampaň trvá jeden týden, který si každá škola v dubnu určí sama. Během tohoto týden je třeba zapojit co nejvíce žáků, pedagogů, rodičů a dalších lidí z okolí školy do plnění výzev, které vedou ke zlepšení životního prostředí.

Každý zapojený jednotlivec si může vybrat jednu až sedm výzev a po sedm dní se je snaží v maximální míře naplňovat. K tomu mu slouží Průběžný vyhodnocovací list, kde si zaznamenává své úspěchy.

Na závěr celé kampaně Průběžné vyhodnocovací listy sesbírá Ekotým a společně s ostatními žáky školy spočítají dopad celé kampaně na životní prostředí.

Cílem kampaně je ukázat, že Ekoškoly mohou být cestou vedoucí k udržitelnému životu na naší planetě.  Když není vůle států nebo průmyslníků k reálnému boji proti klimatickým změnám, tak jim ukážeme, že ji máme my!  Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky!

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

ČÍM VÍCE NÁS BUDE, TÍM VÍCE DOBRA UDĚLÁME!