Přihlašování do volitelných předmětů

Milí žáci 7. – 9. ročníku,

v systému Bakaláři – ankety je již spuštěno přihlašování do volitelných předmětů. Níže přikládáme přehled vypsaných předmětů pro první pololetí:

  1. Kulturní seminář: (Švedová) Anotace: V kulturním semináři budeme objevovat svět knih, divadla, filmu a hudby. Zároveň seminář nabízí široké pole působnosti pro realizaci liškoláků při tvorbě školního časopisu, organizaci našeho vlastního kulturního festivalu apod.
  2. Seminář z přírodních věd: (Zikmundová) Anotace: Zajímáš se o to, jak funguje svět kolem nás? Baví tě pokusy z chemie, přírodopisu a fyziky? Pokud ano, přihlas se na seminář z přírodních věd. Pomocí jednoduchých experimentů prozkoumáme zajímavé jevy, vlastnosti látek a naučíme se i kouzlit. S využitím mikroskopu se podíváme na nejmenší organizmy a částice, které těžko můžeme vidět pouhým okem nebo lupou.  
  3. Seminář matematiky: (Čermáková) – Pouze pro zájemce o důslednou přípravu k přijímacím zkouškám z M.
  4. Seminář designu a řemesel: (Dvořáková) Anotace: Seminář rozšiřuje učivo k výtvarné výchově a je rozdělen na dvě části: praktickou a kreativní. V praktické části si zkusíme základní řemeslné technologie. Druhá polovina bude zaměřena na kreativitu a prohlubování všímavosti světa kolem nás. 
  5. Seminář německé konverzace: (Jarolímová)
  6. Seminář mediální výchovy: (Kabele) Anotace: V semináři budeme formou dlouhodobého projektu pracovat s audiovizuální technikou. Můžeš se zde zdokonalit v přípravě scénáře, natáčení, střihu videa i zvukové úpravě.

Počet míst je vždy omezený tak neváhejte dlouho 🙂 !