Informace k zavádění online výuky v ZŠ Sulice

Vážení rodiče, milí žáci,

oceňujeme, jak zvládáte domácí školu v současné náročné situaci. Uvědomujeme si, že interakce s ostatními dětmi a učitelem je tím, co nám všem chybí nejvíce. Rádi bychom se proto posunuli vpřed a možnost vzájemného propojení dětem nabídli formou online výuky. Ta poslouží jako prostředí k vzájemnému setkávání, jako pomoc při zápolení s obtížnějším učivem i jako prostor pro diskusi k vzdělávacím tématům.

Zavedený systém týdenních plánů zůstává základním stavebním kamenem domácí školy. Zpočátku bude naším hlavním cílem umožnit dětem v domluveném čase komunikovat interaktivně s učitelem ve skupině dalších žáků. Online vzdělávání je pro všechny žáky dobrovolné a týká se pouze vybraných předmětů. Dětem, které se nemohou z jakéhokoli důvodu do online výuky zapojit, zůstává jako plnohodnotná varianta komunikace s učitelem na e-mailu, telefonu, či v jiné individuálně domluvené formě.

Pro online vzdělávání jsme se rozhodli využít platformu Google Meet.

Jak bude online schůzka probíhat:

  • Učitel žákům předem oznámí den a čas schůzky do týdenních plánů nebo přes Bakaláře, případně si domluví individuální schůzku s žáky podle svých možností.
  • Před zahájením schůzky zveřejní učitel žákům odkaz, na kterém bude v daný čas schůzka probíhat.
  • Žáci pouze kliknou na uvedený odkaz a na pokyn „připojit“. V případě, že žák nemá nainstalovaný mikrofon či kameru, může komunikovat  pomocí chatu  nebo jen sledovat výklad.

Celý systém mohou,  zvláště zpočátku,  provázet technické nedostatky. Prosím, buďme k nim všichni tolerantní. Věříme, že možnost online výuky bude ve výsledku přínosem pro žáky, učitele i rodiče.

Se srdečným pozdravem,

Josef Kabele