Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnou situací vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy do první třídy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis v naší škole se uskuteční v termínu 27. dubna 2020.

Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Celý zápis proběhne pouze elektronicky.  Pro podávání elektronických žádostí bude Online zápis do školy zpřístupněn od 1. dubna 2020. Termín uzávěrky je 26.4. 2020, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

Potvrzení registrace, které vám systém vygeneruje, je možné odevzdat až při společné informativní schůzce. Termín vyhlásíme jakmile skončí mimořádná opatření.

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 48 uchazečů do dvou tříd. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). 

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, po přijetí všech spádových uchazečů:

  1. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
  2. Ostatní uchazeči

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při online zápisu.

Josef Kabele, ředitel školy