Bezpečí našich dětí online

Prostředí internetu poskytuje agresorům lákavou anonymní zónu, ve které se jednou z nejzranitelnějších skupin stávají děti. Chceme problém řešit a chránit sebe i děti před nástrahami světa online. Srdečně proto zveme (nejen) rodiče ve středu 16. 10. od 18:00 na debatu s tím nejpovolanějším – pplk. doc. JUDr. Janem Kolouchem, Ph.D., který se s důsledky kyberšikany setkává ve své každodenní praxi. Účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu: info@zssulice.cz

Za tým ZŠ Sulice

Josef Kabele