Volitelné semináře pro 2. pololetí

Milí žáci 7. až 9. ročníku,

ve druhém pololetí vás čekají následující volitelné předměty:

  1. Kulturní seminář: (M. Švedová) Anotace: V kulturním semináři budeme objevovat svět knih, divadla, filmu a hudby. Zároveň seminář nabízí široké pole působnosti pro realizaci liškoláků při tvorbě školního časopisu, organizaci našeho vlastního kulturního festivalu apod. Maximální kapacita 15 žáků.
  2. Seminář z přírodních věd: (M. Zikmundová) Anotace: Zajímáš se o to, jak funguje svět kolem nás? Baví tě pokusy z chemie, přírodopisu a fyziky? Pokud ano, přihlas se na seminář z přírodních věd. Pomocí jednoduchých experimentů prozkoumáme zajímavé jevy, vlastnosti látek a naučíme se i kouzlit. S využitím mikroskopu se podíváme na nejmenší organismy a částice, které těžko můžeme vidět pouhým okem nebo lupou. Maximální kapacita 14 žáků.
  3. Seminář designu a řemesel: (A. Dvořáková) Anotace: Seminář rozšiřuje učivo k výtvarné výchově a je rozdělen na dvě části: praktickou a kreativní. V praktické části si zkusíme základní řemeslné technologie. Druhá polovina bude zaměřena na kreativitu a prohlubování všímavosti světa kolem nás. Maximální kapacita 18 žáků.
  4. Seminář bruslení a ledního hokeje: (K. Mazár, trenéři HC Slavoj – Velké Popovice) Seminář je určen úplným začátečníkům i pokročilým bruslařům. Podmínkou pro účast je vlastní vybavení: brusle, helma a v případě zájmu o hokej také vlastní hokejka. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na dopravu a pronájem stadionu budeme vybírat pololetní příspěvek 1000Kč/žák. Maximální kapacita 50 žáků.

Semináře budou probíhat od úterý 1. 3. 2022 do úterý 14. 6. 2022. Žáci se mohou do seminářů přihlašovat od 1. 2. 2022 přes ankety v Bakalářích. V případě semináře bruslení a hokeje potřebujeme souhlas zákonných zástupců. Formulář k uvedenému souhlasu obdrží žáci po ukončení přihlašování.