9.třída

třídní učitelka: Mgr. Monika Švedová
kontakt: svedova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2021

Důležité informace k 1.9.2021:

Třídní schůzky nás čekají 9.9. od 17h. Zúčastní se vždy jen jeden ZZ, s ochranou dýchacích cest. Budeme probírat zásadní informace, prosím udělejte si čas.

Zkontrolujte si přístupy do bakalářů prosím, v letošním školním roce budeme přes bakaláře realizovat veškerou komunikaci, klasifikaci, omlouvání, platby, atd.

Do rozvrhu budou doplněny volitelné předměte v úterý odpoledne.

Věřím, že si ten náš poslední školní rok společně užijeme :)! Těším se na vás, Monika Švedová

Jak jsme si užili sportovně-relaxační den v SK Dařbož :).