5.třída

Třídní učitel: Mgr. Pavel Ďurkech

kontakt: durkech@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 1. . 2022

Co nás čeká:

 

Procvičování:

www.umimecesky.cz

www.umimematiku.cz

www.umimefakta.cz