5.třída

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Klepáčková

kontakt: klepackova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2021

K rozvrhu hodin:
Úterý – vždy GEOMETRIE
Středa – v ČJ diktát, v půlených hodinách bude ČTENÍ
Pondělí/čtvrtek – v půlených hodinách ČJ budeme mít SLOH
Čtenářský deník
Termín příštího odevzdání: 3. 1. 2022.
Doporučená četba: četba 5. třída
Příspěvky třídy