3.třída

Každý má své vlastní maximum. My mu k němu s radostí a citem pomáháme.

třídní učitelka: Mgr. Hozmanová Jaroslava
kontakt: hozmanova@zssulice.cz

Týdenní plány

Rozvrh hodin

Příspěvky třídy

Jarní tvoření

Jaro je v plném proudu a Velikonoce klepou na dveře. Žáci v rámci výtvarné a pracovní výchovy vytvořili spoustu krásných výrobků a obrázků, které zdobí…

Den knihy

Ve čtvrtek 28. 3. proběhl v naší škole projektový den s názvem Den knihy. Hned ráno jsme přišli do školy převlečeni za hrdinu z knihy,…

Světový den vody

V pátek 22. března jsme se, v rámci Světového dne vody, zúčastnili projektového dopoledne s tématikou voda. Vyrazili jsme k rybníku a děti se rozdělily…

Ponožkový den

Každou ponožku jinou oblékly děti minulý týden ve čtvrtek. Připojily se totiž k Světovému dni Downova syndromu, kterému se říká také…