1.třída

třídní učitelka: Mgr. Zuzana Štěpánová
kontakt: stepanova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2021

Fotky z 1.pololetí

Muzeum smyslů

Kreativní školní taška

Finanční gramotnost

Pohádkový semafor

Výtvarná výchova

Pokus s papírovými květy

Den Země

Pokus s duhou

Osová souměrnost

Čarodějnice

Q, W, X

Den mazlíčků

Policie ČR

Sobeňák: Jsme na místě 🙂

Sobeňák: Úterý

Sobeňák: Den dětí

Sobeňák: Čtvrtek

Děti si na škole v přírodě malovaly na trička. Obrázek je zapotřebí před prvním praním zažehlit přes pečící papír.

Sobeňák: Den pátý

Pokus ze slabikáře

Hudební pořad

Stáje Nechánice

Naučná stezka

Zeměráj