Výchova k občanství

Týdenní plán 29. 9 – 2.10.  

Propojujeme výchovu ke zdraví a výchovu k občanství. Rozumíme pojmu lidské zdraví, víme, že prolíná složku psychickou, fyzickou, sociální a duchovní. Duchovní oblast zaujímá náš hodnotový žebříček. Patří do ní ale také víra. Známe 5 základních světových náboženství, umíme pojmenovat symboly a základní pravidla hinduismu, buddhismu a křesťanství. Probereme judaismus a islám (referáty Viky a Verča, Štěpánka a Anička). Rozhovor s panem ředitelem o víře bude mít připravený Štěpánka s Kačkou.