Přírodopis

Týdenní plán 23.11. – 27.11.

Pokračujeme v prezentaci referátů na minerály. Tentokrát máme na programu opět tři referáty:

a) Fosforečnany

b) Křemičitany

c) Organické minerály

Prezentující mi nezapomenou nejpozději den předem (v úterý) poslat přes google učebnu svůj výtvor. Veškeré podklady a pokyny k referátu naleznete v google učebně v záložce “práce v kurzu“. Téma najdete i v učebnici str.  37 (fosforečnany), str. 38 (křemičitany), str. 39.


Týdenní plán 23.11. – 27.11.

Pokračujeme v prezentaci referátů na minerály. Tentokrát máme na programu opět tři referáty:

a) Uhličitany

b) Sírany

c) Uran a smolinec, jaderná energie

Prezentující mi nezapomenou nejpozději den předem (v úterý) poslat přes google učebnu svůj výtvor. Veškeré podklady a pokyny k referátu naleznete v google učebně v záložce “práce v kurzu“. Téma najdete i v učebnici str.  35 (uhličitany), str. 36 (sírany), str. 34 (uran, smolinec).