Přírodopis

Pokud potřebuješ s něčím pomoct, poradit, napiš mi na e-mail zikmundova@zssulice.cz nebo zprávu přes Bakaláře.

Markéta Zikmundová


Týdenní plán 21. 9. – 25. 9.

  • Vznik vesmíru a Země – video Nezkreslená věda – Jak vznikl vesmír: https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
  • Geosféry Země (hydrosféra, atmosféra, biosféra, pedosféra, litosféra)
  • Stavba zemského tělesa – překreslit schéma průřezu Zemí

Učebnice str. 14 – 16

Dvoutýdenní plán 7. 9. – 18. 9. 

Úvod do geologie

  • Geologie jako věda – mineralogie, petrologie, paleontologie, geologie
  • Využití geologie v praxi – metalurgie, hornictví
  • Práce geologa – terénní průzkumy, geologické mapy

Učebnice str. 10 – 13, PS str. 5/1, str. 6/3, 4

Vesmír a vznik Země

  • přečíst uč. str. 14 a 15