Fyzika

FYZIKA 9.tř.

30.11.- 4.12.

PREZENČNÍ VÝUKA

Nová látka:  

Vedení el. v plynech a v kapalinách

opakování:

  • elektrické jevy – atom-ionty, náboj, napětí, proud, odpor (Q,U,I,R).
  • jednotky: coulomb, volt, ampér, ohm
  • příklady zapojení spotřebičů:
  • sériově-za sebou
  • vedle sebe-paralelně
  • základní vzoreček I=U/R
  • elektromagnetické jevy:
  • videa:

https://www.youtube.com/watch?v=rKUP3eKc88M

https://www.youtube.com/watch?v=67GN6jZddLohttps://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo

  • cívka, elektromagnet a využití v praxi
  • generátor, elektromotor, elektrárny