Fyzika

FYZIKA 9.tř.

21.9.-25.9.

Opakování látky:

  • elektrické jevy – atom-ionty, náboj, napětí, proud, odpor, zapojení  v obvodu(Q,U,I,R). Jenotky: coulomb, volt, ampér, ohm
  • příklady
  •  
  • elektromagnetické jevy