Výchova k občanství

Týdenní plán od 19.10 do 23.10. 2020

Člověk jako osobnost; zájmy, hodnoty; jak se vidím já

  • učebnice s. 12-13

Týdenní plán od 21.9. do 25.9. 2020

Člověk jako osobnost; duševní vlastnosti osobnosti, schopnosti, charakter, vůle

  • učebnice s. 10-11