Výchova k občanství

Milí osmáci,

konečně mám od  vás všech výsledky Eysenckova testu temperamentu a můžu vám tedy sdělit, jak dopadl.

Melancholik … 8x

Melancholik/ cholerik …2x

Cholerik … 9x

Cholerik/sangvinik …2x

Sangvinik … 1x

Flegmatik …2x

Flegmatik/melancholik …1x

Děkuji vám za spolupráci a přeji vám krásné léto. 🙂