Výchova k občanství

Plán učiva od 25. 5. do 5. 6.

V učebnici si na s. 26- 29 prostuduj kapitolu Závislost. 

Informace můžeš získat i zde:  Návykové látky- výukový spot

                                                      Návykové látky a zdraví

Do sešitu si napiš nadpis Prevence zneužívání návykových látek a stručně vysvětli:

 1. Co je droga?
 2. Co je závislost?
 3. Uveď druhy závislostí- alespoň 10.
 4. Uveď alespoň 5 příčin vzniku závislosti.
 5. Do jakých skupin dělíme drogy podle legálnosti?
 6. Do jakých skupin dělíme drogy podle užívání?
 7. Do jakých skupin dělíme drogy podle účinku na lidský organismus? Stručně každou skupinu charakterizuj.
 8. Co znamená termín prohibice?
 9. Které organizace v našem kraji pomáhají drogově závislým?
 10. Jak se zkráceně nazývá Středisko prevence a léčby drogových závislostí?
 11. Vyhledej a zapiš zásady první pomoci při otravě alkoholem.

Svou práci mi, prosím, pošli nejpozději do 7. 6.

 

Plán učiva od 11. 5. do 22.5.

V učebnici si na s. 24- 26 přečti kapitolu Já a životní styl.

Úkoly:

 1. Do sešitu vypracuj krátký popis svého životního stylu- souvislý text.
 2. Co je podle tebe následkem života v konzumní společnosti?
 3. Uveď klady a zápory konzumního životního stylu.
 4. Zamysli se nad tím, jak bude vypadat lidská společnost za 100- 200 let, zkus vymyslet její název.
 5. Co pro tebe znamená být zdravý/á?
 6. Zjisti a vysvětli, čím se živil jirchář, šenkýř, kytléř, barbíř, krumpléř a platnéř.

Vypracovaný úkol mi, prosím, pošli do 22. 5.

 

Plán učiva od 27. 4. do 8. 5.

V učebnici s. 14- 19 si prostuduj kapitolu Já, moje pocity a emoce. Do sešitu Vo si udělej stručné výpisky (Co jsou city?, Jak je rozdělujeme?, Co je afekt?, Co je vášeň?, Co je nálada, Co je stres? Jak se s ním vypořádat?).

Na s. 15 se dočteš o fobiích, do sešitu vysvětli, co je nomofobie, agorafobie, keraunofobie, aviafobie, sociální fobie. Jestli najdeš nějakou zajímavost k tomuto tématu, poznamenej si ji do sešitu.

Svou práci mi, prosím, pošli do 7. 5.