Fyzika

FYZIKA 8.tř.

21.9.-25.9.

dokončení opakovíní – 6.+7. třídy

+

práce, výkon, účinnost

význam fyz. veličiny práce. jednotka práce  i energie -joule. Vzorečky, veličiny, jednotky. Příklady

opakování 6. tř.:

  • měření  délky, obsahu, objemu
  • měření času
  • měření teploty
  • měření hmotnosti
  • HUSTOTA= měrná hmotnost „ró“ = m/V. Výpočet jednotlivých veličin, práce s tabulkami

opakování 7 tř:

  • síla
  • tlak. tlak v kapalinách (Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon) Tlak v plynech, atmosferický tlak