Fyzika

vlastní dobrovolné studium

učebnice, prac.sešit
nebo prakticky zde

 

týdenní plán 27.3. –  2.4.

odpověď na minulé zadání je zde (použijte přístup do Fred)

učebnice str.133-136  Zdroje elektrického napětí

stručně si zapište do sešitu
– čemu říkáme „Voltův článek“
– co je to, čím se liší: článek, baterie a akumulátor
– jaké chemické látky se používají jako zdroj napětí, jak se označují

Nakreslete si tabulku(obrázek) a doplňte napětí, kde chybí  ( nápověda zde)

Napětí [V] zdroj
1,2 dobíjecí monočlánky (AAA, AA – tužkový) RECHARGABLE=dobíjecí
1,5 obyčejné monočlánky (AAA, AA, „buřty“), knoflíkové baterie
                ? plochá baterie
11 baterie notebooku (asi)
                ? baterie automobilu
24 baterie nákl.automobilu
230 zásuvka
400 3 fázová zásuvka (míchačka, stroje v dílně)
600, 750 Elektrická trolej pro tramvaj
3kV, 25kV, 10kV elektrická trolej pro trolejbus, lokomotivu
miliony blesk
Co máme dělat se spotřebovanými bateriemi?
Proč nekombinovat různé druhy baterií do jednoho spotřebiče?
Co se může stát, když ponecháme baterie ve spotřebiči po velmi dlouhou dobu?
Co znamená údaj 3000 mAh?

*
ústně učebnice str.136/ O3, U3,4,6
pokus 136/U1 (máte-li citron a voltmetr :-))

———————————————————————————————————————

týdenní plán 19. – 26.3.

učebnice str.125 až 132

Známe už veličinu elektrický proud, víme jaký proud potřebují různé spotřebiče.
Zatím budeme měřit pouze proud stejnosměrný (stálý směr a stálá velikost toku elektronů e~), značíme = nebo DC (direct current).
Proud střídavý značíme AC nebo ~, bude v 9.třídě.

Jak vypadá Ampérmetr a Voltmetr? jak s nimi pracovat
Přístroje pro školní demostraci jsou velké, aby byla čitelná stupnice. V praxi stačí mnohem menší krabička, která sdružuje více funkcí, tzv.multimetr. V 6.třídě jste používali galvanometr, ten měří malé množství proudu.
Ampérmetr/Voltmetr se dají nastavit na různé rozsahy, většina textu v učebnici se věnuje nastavení a čtení stupnice.

Projděte učebnici a zakreslete si do sešitu 2 schémata elektrického obvodu:

1. zapojení Ampérmetr -Ⓐ-
(vždy sériově se spotřebičem, musí být na drátu, kde je odebírán proud)
měříme elektrický proud  I [A]   (mohutnost toku e~)
stručně si napište, jak postupujeme při měření (video, kniha str.126 dole)

2. zapojení Voltmetr -Ⓥ-
(zapojujeme paralelně, vedle, na druhou větev než je spotřebič)
měříme elektrické napětí  U [V]   1 mV, 1 µV, 1 kV
(napětí mezi dvěma místy obvodu, čím větší U, tím víc svítí žárovka)

Napětí je jako síla, ženoucí e~ obvodem. Aby proud obvodem procházel, musí částice k pohybu nutit elektrické pole.
Sílu tohoto pole vyjadřujeme jako elektrické napětí. Napětí U je hodnota, která se uvádí u baterií, např. 1,5V.
Jméno má po italském fyzikovi A.Volta

Odkaz na interaktivní el. obvod. Dokážete sestavit jednoduchý obvod s tím, co už umíte?

…jak to pochopí i zlatý retriever…

otázky a příklady:
vypracovat pracovní sešit str. 14, 15, 16
ústně/pochopit učebnice
128/ O1, 4
131/O1, 2, 3 a 132/U4