Chemie

Pokud potřebuješ s něčím pomoct, poradit, napiš mi na e-mail zikmundova@zssulice.cz nebo zprávu přes Bakaláře.

Markéta Zikmundová


Týdenní plán 21. 9. – 25. 9.

Pokračujeme v tématu pozorování vlastností látek:

  • Hustota a její měření – laboratorní práce (viz příloha)
  • Teplota tání, teplota varu a skupenství látek
  • Nebezpečné látky (jedy, žíraviny, hořlavé látky, výbušniny)

Učebnice: str. 9 – 15

Pracovní sešit: str. 3/7,8, str. 4/9,12,13

Týdenní plán 14. 9. – 18. 9.

Procvičování v pracovním sešitě: str. 3/7,8, str. 4/9,12, 13