Český jazyk

Týdenní plán 8. – 12. června          8.A

Uvidíme se ve čtvrtek, těším se. Tomu, kdo zůstává doma nabízím individuální online konzultaci.

Prosím, používejte jen tento e-mail: monika.svedova@seznam.cz.

 

MLUVNICE: Komplexně pracujeme s textem. Procvičovat pomocí kvízů můžete např. na pravopisne.cz nebo umimecesky.cz.

 

Co vypracuji: Ve škole si zopakujeme celkovou práci s textem, zaměříme se i na větný rozbor.  Nebojte se, vložím do toho trochu hravosti 🙂.

Ti, kdo do školy nepůjdou, vypracují úkol zadaný ve FREDOVI – body b), f), g), ch), k) a pošlou mi odpovědi.

Videa pro ty, kteří nejdou na konzultaci do školy (doporučuji shlédnout všem):

https://www.youtube.com/watch?v=xrV3-HJGrtA

https://www.youtube.com/watch?v=G40tsmC9qEw

Doplňkové vysvětlení:

https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/

 

LITERATURA:

Stanovíme konkrétní podobu prezentace vámi čtených knížek.

 

Nepřítomným pošlu e-mail s individuálním plánem prezentace online.

Ve čtvrtek dostanou ve škole instrukci ti, kteří budou prezentovat „live“. Jestli máte vlastní představu o podobě prezentace, ve čtvrtek si ji ráda poslechnu (tu představu), velmi takovou aktivitu vítám!
Co vypracuji: Čtete svou vybranou knihu, připravujete si rámec prezentace s ohledem na individuální zadání.