Český jazyk

Týdenní plán 21. – 25.9. 

  • Projekt Staň se učitelem – probíhá v půlených hodinách.
  • Dokončení a upevnění znalostí o češtině v rámci indoevropské jazykové rodiny (poznáme hlavní slovanské, germánské a románské jazyky).
  • Připomeneme si, jak obohacujeme svou slovní zásobu – tvořením nových slov (odvozování/zkracování/skládání), přejímáním slov z cizích jazyků, přenášením významu a tvořením sousloví.
  • Průběžně procvičujeme pravopis, jazykové jevy a základní práci s větou pomocí různých textů.
  • Literární svět: orientujeme se v biblické literatuře, seznamujeme se s antickým dramatem (Lišák Pseudolus v překladu Jana Skácela), připomeneme si řecké báje a pověsti.
  • Stanovujeme data prezentací vlastních recenzí přečtených příběhů a knížek.
  • Úkoly a další informace si hlídáme na webu monika-svodova.webnode.cz