Český jazyk

30.11. – 4. 12. DISTANČNÍ VÝUKA

POZOR ZMĚNA: učíte se podle rozvrhu platného pro prezenční výuku. Na dálku se NEUČÍ výchovy. Aktuální rozvrh můžete zkontrolovat v bakalářích. S ohledem na změnu rozvrhu se mění i dělení na poloviny v průběhu týdne.

Online hodiny:                                                                                                                                                                                     ČJ 1: čtvrtek 10.00   ČJ 2: úterý 12.00    VŠICHNI: v pondělí 9.00, v úterý v 8.00, ve čtvrtek v 11.00, v pátek ve 12.00

  • Práce s literárním textem, upevňování znalostí: větné členy, vedlejší věty.
  • Online test větné členy – ČJ 1 čtvrtek, ČJ 2 úterý (testy budou rozdílné).
  • Literární svět – 2. polovina 18. století, Deklarace práv člověka a občana: Velká francouzská revoluce.
  • Inspirace Amosem – odevzdání písemné formy do 3.12. – viz učebna.

V přiloženém souboru ponechávám můj návod pro vás, jak se učit efektivně.