Zeměpis

Týden 21. 9. – 25. 9. 

Uč str. 8 – 12  Obyvatelstvo a sídla

pracovní sešit do str. 9