Zeměpis

Týden 1.6. – 5.6.

  1.  uč. str. 44-46, AUSTRÁLIE – vypsat
  2.  prezentace Austrálie
  3.  pracovní list – slepá mapa, vypracovaný zaslat na adresu:   gajdosova@zssulice.cz