Výchova k občanství

Týdenní plán od 23.11. do 27. 11. 2020

Práce na referátu

Týdenní plán od 16.11. do 20. 11. 2020

Referát – Naši slavní předkové