Matematika

Vyučující: Ing. Linda Kůstková, e-mail: kustkova@zssulice.cz

14. TÝDEN 

30.11. – 4.12. 2020 (4 hodiny on-line)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Stále se budeme věnovat sčítání a odčítání zlomků.

  • procvičování rozšiřování a krácení zlomků, úpravy na základní tvar
  • sčítání a odčítání zlomků
    • opakování sčítání/odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
    • sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli

Toto učivo je v učebnice na stranách 33 – 39. Budeme pracovat společně, průběžně budeme pracovat v PS.

Pořád se věnujeme rozšiřování a krácení zlomků! Opakujte si z hodiny na hodinu, co je čitatel a jmenovatel, co nám říkají? Co jsou to čísla soudělná a nesoudělná. Jak poznáme, kdy je zlomek v základním tvaru, jak porovnáváme zlomky, desetinné zlomky/desetinná čísla.

Všechny domácí úkoly budu zadávat dle zvyklosti do učebny na Googlu. Sledujte učebnu KAŽDÝ DEN, kontrolujte si školní g-maily také KAŽDÝ DEN.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *