Matematika

Vyučující: Ing. Linda Kůstková, e-mail: kustkova@zssulice.cz

4. TÝDEN

21. – 25. 9. 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opakování učiva 6. ročníku

DĚLITELNOST

 • násobek, dělitel, čísla sudá a lichá
 • prvočísla a čísla složená
 • znaky dělitelnosti

Společná práce na tabuli, mazací tabulky, samostatná práce – pracovní listy.

Tento týden Vás čeká KONTROLNÍ CVIČENÍ na DESETINNÁ ČÍSLA

 • co je desetinné číslo, co nám udává, zápis
 • obrazy desetinných čísel na číselné ose
 • zaokrouhlování
 • porovnávání
 • sčítání a odčítání
 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000, ..
 • násobení a dělení
 • přednost početních operací s desetinnými čísly

Tento týden si doplňte zápisky do sešitu – naskenované pdf v přílohách. Termín: 30. 9. 2020 

5. TÝDEN

29. 9. – 2. 10. 2020

Opakování učiva 6. ročníku

DĚLITELNOST

 • největší společný dělitel
 • čísla soudělná a nesoudělná
 • nejmenší společný násobek

Společná práce na tabuli, samostatná práce – pracovní listy.