Fyzika

FYZIKA 7.tř.

Odkaz na Classroom s odkazem na on-line výuku

https://classroom.google.com/c/MTQ5OTIzOTMwNTIz?cjc=dqq4dlt

19.10.-23.10.

Nová látka:

Nerovnoměrný pohyb – průměrná rychlost

Domácí pokus:

Použijte vzoreček pro výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu. Psali jsme si ho ve škole při poslední hodině. Naleznete ho i v učebnici str. 26(žlutý rámeček).
Do vzorečku dosaďte vámi naměřená data:
1. naměřte nebo odkrokujte a vypočtěte v metrech úsek, který pak ujdete pomalou chůzí a následně uběhnete (můžete měřit i doma, ale lepší by bylo venku) 🙂
2. změřte v sekundách čas pomalé chůze a běhu v daném úseku (čas měřte stopkami, nebo jako při první hodině fyziky odhadněte s z hlavy)
3. dosaďte do vzorce a vypočtěte průměrnou rychlost v m/sec. ( součet dvou délek úseku dělte součtem dvou naměřených časů)
4. převeďte rychlost m/s na km/hod.
5. celý pokus s hodnotami a výpočty zapište do sešitu a předložte po podzimních prázdninách ke kontrole

příklad z učebnice str 30/cv.8

Vypracujte příklad str.30 uč/ cv. 8. Použijte vzoreček pro průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu (součet drah děleno součet času) NEPOČÍTEJTE jako aritmetický průměr rychlostí!!!
Čas „t“ vyjádřete pomocí vzorečku v=s/ t, čas se pak vyjádří jako t=s/v nebo taky jinak napsáno t=s:v.
Výsledek by vám měl vyjít 68,57 km/hod. Nebudete-li něčemu rozumět, tak mi napište. Vysvětlila bych pak na mimořádném meetingu.
JK

látka k opakování :

  • grafické znázornění závislosti času a dráhy
  • nerovnoměrný pohyb – vzoreček ( více úseků, více časů, různé rychlosti)

 

opakování

  • převody jednotek
  • HUSTOTA= měrná hmotnost „ró“ = m/V, (použití pyramidy)
  • pohyb- druhy (rovnoměrný, nerovnoměrný, posuvný, otáčivý)
  • dráha (převody kilometry-metry)
  • čas (převody hod-minuty-sekundy)
  • rychlost (vzoreček pro rovnoměrnou v=s/t) – použití pyramidy